ALKOMATY SMART START
ZALETY I KORZYŚCI

DLACZEGO SYSTEM SMART START?


Zalety systemu kontroli trzeźwości SMART START SSI 20/20:


Alkomat z blokadą układu zapłonu - Smart Start SSI 20/20 Bez wykonania testu kontroli trzeźwości użytkownik nie uruchomi pojazdu, maszyny lub innego urządzenia, do którego podłączony jest alkomat.

System prosi o losowo wybierane kolejne testy podczas pracy pojazdu, maszyny lub innego urządzenia, co eliminuje ryzyko spożywania alkoholu podczas pracy.

System wyposażony w opcji w aparat fotograficzny zawsze wykonuje fotografię osobie przeprowadzającej test. Ogranicza to możliwość wykonywania testów przez osoby trzecie.

Na życzenie Klienta włączamy w systemie czujnik tonowy, który uniemożliwia wykonanie testu przez wprowadzenie próbki powietrza do alkomatu np. z pompki lub balona.

Wdmuchiwanie powietrza do alkomatu musi być równomierne i z odpowiednią intensywnością, co dodatkowo utrudnia stosowanie zewnętrznych źródeł z próbkami powietrza.

System zapisuje wszelkie zdarzenia związane z użytkowaniem alkomatu (posiada dwie niezależne pamięci oraz akumulatory zasilające oddzielnie alkomat i centralkę systemu):

· włączenie/wyłączenie zasilania pojazdu lub maszyny,
· wykonanie lub pominięcie testu inicjującego,
· wykonanie lub pominięcie testów losowych,
· próbę odłączenia zasilania systemu,
· próbę obejścia systemu (włączenie pojazdu lub maszyny bez przejścia testu kontroli trzeźwości).

Wszystkie parametry systemu są ustawiane indywidualnie do potrzeb każdego Klienta:

· progi zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu umożliwiające uruchomienie pojazdu lub maszyny,
· jednostka pomiarowa (promile, mg/ml itp.)
· ustawienia czasu i liczby kolejnych testów losowych w trakcie pracy,
· ustawienie liczby naruszeń (wykrycie alkoholu, pominięcie testu, próba obejścia systemu)

Cały system został wykonany na bazie komponentów o najwyższej jakości pochodzących od renomowanych dostawców.

System cechuje się bardzo dużą dokładnością pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obudowa alkomatu jest zrobiona z wysokiej jakości tworzywa ABS o dużej odporności na wstrząsy, upadki itp.

Do obsługi systemu Klient otrzymuje program komputerowy, przy pomocy którego może pobierać raporty wraz wykonanymi fotografiami, dokonywać ich analizy oraz je drukować.

System Smart Start objęty jest 24-godzinnym serwisem telefonicznym.

W opcji możliwe jest zamontowanie stacyjki typu bypass, która w przypadku awarii systemu odłącza go z układu elektrycznego maszyny lub pojazdu i umożliwia normalną ich pracę.

System posiada wiele dodatkowych funkcji pozwalających w przypadku wykrycia niedozwolonego poziomu alkoholu m.in. na włączenie dodatkowych zabezpieczeń (światła awaryjne, sygnał dźwiękowy, komunikaty SMS i inne).


Smart Start
inteligentny wybór w trosce o Ciebie


Do niewątpliwych zalet stosowania systemu Smart Start należą:

Alkomat przenośny z wbudowanym aparatem fotograficznym - Smart Start In-Hom– poprawa bezpieczeństwa przez zmniejszenie liczby pracowników, którzy rozpoczynają pracę pod wpływem alkoholu, a nawet całkowite wyeliminowanie obecności osób nietrzeźwych w miejscu pracy,

– ograniczenie ilości wypadków w miejscu pracy spowodowanych przez nietrzeźwych pracowników, w tym najgroźniejszych wypadków śmiertelnych,

– poprawa wydajności pracy (ogólna wydajność pracy nietrzeźwych pracowników jest dużo niższa),

– ograniczenie strat wynikających z błędów pracowników (np. niedokładnie wykonana praca, zniszczenie obrabianych przedmiotów),

– ograniczenie strat wynikających ze zniszczenia lub przestoju pojazdów lub maszyn, w wyniku ich uszkodzenia przez nietrzeźwych pracowników,

– uniknięcie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją pracowników, którzy ulegli wypadkom pod wpływem alkoholu, kosztów doraźnej lub stałej zmiany struktury organizacyjnej firmy np. przesunięć pracowników z jednego miejsca pracy na inne,

– pośrednio, wprowadzenie systemu kontroli trzeźwości powoduje podniesienie świadomości negatywnych skutków społecznych spożywania alkoholu, a także bezpośrednich zagrożeń dla samych pracowników, ich rodzin, współpracowników i innych osób.System Smart Start jest sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym z sukcesem od wielu lat w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a jego wysoką jakość i niezawodność dodatkowo podkreśla fakt, że amerykański wymiar sprawiedliwości oficjalnie wykorzystuje go jako narzędzie prawne wobec osób skazanych za popełnienie wykroczeń i przestępstw pod wpływem alkoholu (np. zamontowanie systemu Smart Start w samochodzie osoby skazanej jako alternatywa dla kary więzienia).


Producentem systemu jest firma Smart Start, która działa od 1992 roku i jest jednym z liderów na rynku. Dotychczas firma zainstalowała ponad 200 tysięcy systemów na całym świecie, a dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, serwisowi przyjaznemu użytkownikowi oraz kompleksowej obsłudze, ilość nowych systemów zwiększa się każdego dnia.


Skontaktuj się z namiAlcoSystem Sp. z o.o.
Profesjonalne Systemy
Kontroli Trzeźwości
 ul. Kraszewskiego 5
62-041 Puszczykowo
tel. +48 608 572 307
fax +48 61 6231556
NIP: 7831669850

Dyrektor handlowy
Piotr Paczkowski
tel. +48 608 572 307
e-mail:piotr@alcosystem.pl