Alkomaty Smart Start SSI 20/20 w MZA Warszawa
Solaris Urbino 18 Hybrid

Alkomaty smart start ssi 20/20
w mza Warszawa


W dniu 10 lutego 2012 w Warszawie na terenie Oddziału Przewozów „Ostrobramska” miało miejsce spotkanie firmy Alcosytem z przedstawicielami Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. Stronę Miejskich Zakładów Autobusowych reprezentował Pan Janusz Ciepieńko, Członek Zarządu ds. operacyjnych oraz Pan Mariusz Krupa, Kierownik Oddziału Przewozów „Ostrobramska”. Głównym tematem spotkania była ocena użytkowania alkomatów Smart Start SSI 20/20, które zostały zainstalowane w czterech najnowszych niskopodłogowych autobusach przegubowych Solaris Urbino 18 hybird drugiej generacji.
Dokonany odczyt danych z pamięci alkomatów, który objął okres ponad dwumiesięcznego ich użytkowania, udowodnił, że trzeźwość kierowców autobusów jest na najwyższym poziomie. Jest to niezwykle dobra wiadomość dla wszystkich osób korzystających z komunikacji miejskiej w Warszawie. Rozmówcy ze strony MZA podkreślili, że troska o bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich sprawą nadrzędną.
W tym samym czasie przedstawicielka Instytutu Transportu Samochodowego Pani Ilona Butler przeprowadziła wywiad z kierowcami tych autobusów na temat zalet i wad korzystania z systemu Smart Start SSI 20/20 widzianych ze strony ich bezpośrednich użytkowników. W opinii kierowców obsługa systemu nie powoduje żadnych utrudnień w pracy i można z niego korzystać bez najmniejszych problemów.
Firma Alcosytem jest niezwykle usatysfakcjonowana faktem, że system Smart Start SSI 20/20 został ciepło przyjęty przez jedną z największych firm zajmujących się transportem publicznym w naszym kraju. Mamy głęboką nadzieję, że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów również inne firmy transportowe zdecydują się na wypróbowanie alkomatów Smart Start.
Skontaktuj się z namiAlcoSystem Sp. z o.o.
Profesjonalne Systemy
Kontroli Trzeźwości
 ul. Kraszewskiego 5
62-041 Puszczykowo
tel. +48 608 572 307
fax +48 61 6231556
NIP: 7831669850

Dyrektor handlowy
Piotr Paczkowski
tel. +48 608 572 307
e-mail:piotr@alcosystem.pl